Vrienden van

Perron16 is een belangrijke (tussen)stop voor voorbijgangers die op zoek zijn naar een luisterend oor. Perron16 biedt aan passanten én aan vaste bezoekers op een gastvrije en laagdrempelige manier activiteiten aan, die de onderlinge ontmoeting, ontspanning en ondersteuning stimuleren.

Maakt u het mogelijk dat Perron16 een vaste plaats inneemt in Voorthuizen? Meldt u dan aan als vriend van Stichting Perron16.

Perron16 past helemaal binnen de terugtrekkende overheid. Hervormingen, mantelzorg, decentralisatie, participatiesamenleving. Zomaar enkele termen die de afgelopen jaren voorbij komen. Termen waarmee een nieuwe tijd wordt aangekondigd. Een tijd van minder overheid en meer eigen initiatief. De verschillende activiteiten van het inloophuis sluiten goed aan bij deze nieuwe tijd. Behalve het –bijna- dagelijkse inloophuis zijn er activiteiten voor jong en oud. Zoals op de woensdagochtend Home-Start voor ouders met jonge kinderen. Is er het spreekuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld. Zijn er 2x per maand maaltijden met Philadelphia. En is er het spreekuur van de diaconaal netwerker waarbij hulp aangeboden wordt bij administratie.

Waar staan de letters Perron16 voor?
De naam Perron16 is niet zomaar gekozen. Het cijfer 16 is het huisnummer van het inloophuis en Perron staat voor gastvrijheid door:

Plek : we nemen onze plek in, in het dorp Voorthuizen.
Empathie : we proberen inlevend om te gaan met mensen.
Rust : we zijn graag een plek van rust.
Ruimte : we geven ruimte aan iedereen.
Ontmoeting : de focus ligt op elkaar ontmoeten.
Niets hoeft: hier hoeven mensen even helemaal niets.

Wilt u ‘Vrienden van Perron16’  worden? Op het Abonnement of op het Ticket enkele reis kunt u aangeven hoe u zich wilt binden aan ons. Wilt u dat éénmalig doen? Koop dan een ‘Ticket enkele reis’. Kies voor een ‘Abonnement’ als u Perron16 structureel wilt steunen.  Met deze ondersteuning maakt u het mogelijk dat Perron16 meer bezoekers bereiken kan. En wordt het draagvlak in de samenleving breder.

Download hier uw Abonnement/Ticket enkele reis

Wilt u vrienden worden van Perron16? Vul dit formulier dan in en lever deze in bij Perron16 of doe deze in de brievenbus van Perron16. Scannen en mailen naar perron16voorthuizen of uploaden via het contactformulier mag natuurlijk ook. Denkt u aan uw handtekening? Of  Doneer hier!!

Perron16 is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanwege deze status vervalt de schenkingsbelasting.

Bankgegevens: NL83 RABO 0303 0754 49 t.a.v. Stichting Perron16

PS: Zie ook 2018-17-03 Barneveldse Krant- Perron16: ‘Reis mee als vriend’

© Copyright - Perron16voorthuizen